Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8:00-17:00 u
Dinsdagmiddag: assistentespreekuur (Telefonisch niet bereikbaar,alleen in geval van spoed wordt er waargenomen)

Receptenlijn 24/7 beschikbaar (met uitzondering van vakantieperiodes)

Inloopspreekuur:
Alleen Maandag & vrijdag van 8:00-9:00 u

Visites & Lunchpauze: 12:00-13:30 u
(praktijk tijdens dit uur gesloten)

Spreekuur: volgens afspraak
Afspraak maken: 8:00-11:00

Assistente spreekuur op afspraak: 
Dinsdagmiddag 13:30 - 16:30u

Uitslagen bellen: 13:30-16:30 u
Weekend dienst: 070 - 346 96 69

Huisartsenpraktijk
  
van Dongen 

Buurtweg 113A

2244 AC WASSENAAR

Telefoon: 070 - 5179676

Fax:  070 - 5111006

Mailadres ( Let op!)
info@huisartsivandongen.nl

Bij grote drukte aan de telefoon kunt u de e-mail gebruiken voor korte vragen.

Afspraak maken

Het maken van een afspraak kunt u 's morgens bellen van 08:00 tot 12:00 uur op 070 - 517 96 76  

De assistente zal bij het maken van een afspraak triage toepassen;  Bij triage wordt gebruik gemaakt van een NHG triage wijzer. Dit is een landelijk gestelde richtlijn met alle belangrijke vragen die de assistent aan u moet stellen om een goed beeld van de ernst van uw klacht te krijgen. Bovendien ziet de assistent in het protocol welke medische hulp u geboden moet worden, en hoeveel tijd het mag duren voordat de huisarts u onderzoekt. Soms is meteen duidelijk dat het om een spoedgeval gaat. Dan stelt de assistent u niet zoveel vragen, want dat zou tijdverlies betekenen. Ze regelt dan dat de huisarts meteen naar u toekomt, of dat u meteen naar de praktijk komt. De assistent heeft in haar opleiding triage geleerd. Ook heeft de assistent een geheimhoudingsplicht, net als de huisarts. Bovendien controleert de huisarts regelmatig of alles nog goed gaat met de triage. Als de assistent twijfelt of zelf een vraag heeft over uw klacht dan wordt de huisarts dezelfde dag geraadpleegd. De huisarts houdt dus een ‘vinger aan de pols’.

De tijdsduur van een reguliere consult is landelijk vastgesteld op 10 minuten. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben geeft u dit dan aan bij de assistente zodat meer tijd gereserveerd kan worden, maximaal 20 minuten

.

Afzegging graag uiterlijk 24 uur voor de afspraak,dit kan ook per e-mail. 

Bij niet afzeggen van de afspraak brengen wij het landelijk vastgestelde bedrag voor het "niet verschijnen zonder bericht"  in rekening van  € 13.50. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar dus deze rekening krijgt u thuisgestuurd.


ENGLISH

To make an appointment please call:  070 - 517 96 76

To make an appointment call in the morning from 08:00 to 12:00 hours

The assistant will apply "Triage" when making an appointment ; The assistant uses the NHG triage protocol. This protocol is a list of all the important questions to ask the the patient to get a good picture of the seriousness of your complaint. In addition, the assistant then knows that medical assistance can be provided, and how much time it should take for the doctor to examine. Sometimes it is immediately clear that this is an emergency.  She then arranges that the doctor immediately comes to you, or you immediately come to practice. The assistant has learned triage in her training. The assistant has a duty of confidentiality, as the GP. In addition, the doctor will check regularly if everything goes well with the triage. If the Assistant is in doubt or even has a question, the doctor is consulted about your complaint.


To request (repeat)recipes you can call from 08:00 to 12:00 h 
and from 13:30 to 17:00 h.

The duration of a regular consultation is set nationwide on 10 minutes. If you expect to need more time please tell the assistant, so more time can be sceduled, maximum duration is 20 minutes.

Cancellation please at 24 hours notice,this is also possible by e-mail.

if you fail to cancel the appointment a fee of €13.50 will be charged.