Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8:00-17:00 u
Dinsdagmiddag: assistentespreekuur (Telefonisch niet bereikbaar,alleen in geval van spoed wordt er waargenomen)

Receptenlijn 24/7 beschikbaar (met uitzondering van vakantieperiodes)

Inloopspreekuur:
Alleen Maandag & vrijdag van 8:00-9:00 u

Visites & Lunchpauze: 12:00-13:30 u
(praktijk tijdens dit uur gesloten)

Spreekuur: volgens afspraak
Afspraak maken: 8:00-11:00

Assistente spreekuur op afspraak: 
Dinsdagmiddag 13:30 - 16:30u

Uitslagen bellen: 13:30-16:30 u
Weekend dienst: 070 - 346 96 69

Huisartsenpraktijk
  
van Dongen 

Buurtweg 113A

2244 AC WASSENAAR

Telefoon: 070 - 5179676

Fax:  070 - 5111006

Mailadres ( Let op!)
info@huisartsivandongen.nl

Bij grote drukte aan de telefoon kunt u de e-mail gebruiken voor korte vragen.

ROOSTER 2017-2018

De praktijk is gesloten op:

Maandag 22 oktober t/m  vrijdag 26 oktober 2018..................herfstvakantie

 

 Wat als de praktijk gesloten is?

Uw huisarts doet er alles aan om voor u beschikbaar te zijn. Dat kan soms niet. Tijdens het vakantierooster, of als uw huisarts op nascholing is, gaat de waarneming in. U kunt dan onze gebruikelijke telefoonnummer bellen, u hoort dan een vakantiebandje en hierna kunt u de 9 intoetsen en wordt u direct doorverbonden met een van de onderstaande beschikbare huisartsen in Wassenaar.

W. Bongers
R. Verhaaren
Huisartsenpraktijk Kettenis 
C. de Groot
R.J.P. van Niekerk 
M.L. Smit 
C. de Vlaming
Huisartsenpraktijk Van Eijk & Vos 
Huisarts: Mw. E.N. Stenfert - huisarts in Wassenaar - Medgids


SCHEDULE 2017-2018

The practice will be closed on:

Monday 22nd of octoberuntil friday the 26th of october 2018........fall break

 

What to do when the praktice is closed?

Your doctor will do everything possible to be available to you. During the holiday season, or if your doctor is in-service training, there are agreements with fellow practitioners for the observation. Please call our own number and listen to the message, then you can press 9 and your call will be directly forwarded to one of the available GP's in Wassenaar.